Hiển thị tất cả 16 kết quả

-25%
850.000  639.000 
-2%
1.520.000  1.490.000 
-2%
1.575.000  1.540.000 
-14%
1.005.000  860.000 
-10%
825.000  745.000 
-3%
1.210.000  1.170.000 
-3%
1.575.000  1.520.000 
-5%
770.000  730.000 
-3%
690.000  670.000 
-4%
1.730.000  1.659.000 
-10%
475.000 1.150.000 

Xi măng gắn răng bao gồm xi măng gắn tạm và xi măng gắn kết thúc.

Gắn tạm có thể tháo ra được bằng vật liệu gắn tạm không engenol

Gắn kết thúc: Xi măng gắn cứng bao gồm các sản phẩm như: Vật liệu GIC, Vật liệu GIC tăng cường nhựa, Vật liệu nhựa.

Tại Nha Việt Dental bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm của các thương hiệu như: GC, 3M ESPE, Cavex (Hà Lan), Bistro, Ivoclar Vivadent

Bạn có thể tìm thêm các sản phẩm trong xi măng nha khoa như: xi măng trám răng, xi măng trám bít ống tủy