Vật liệu che tủy

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-3%
-9%
355.000 2.840.000 
-8%
1.100.000 
-6%
-12%
415.000 

Tổng quan các sản phẩm trong danh mục vật liệu che tủy như: Calcium hydroxide, Apexcal, che tủy, BioDentine.