Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sản phẩm Trâm Protaper tại Nha Việt Dental bao gồm: Protaper tay và Protaper máy

Ngoài trâm protaper bạn có thể tìm thấy các loại trâm nội nha khác nhau như: trâm tay nội nha, trâm máy nội nha, trâm gai lấy tủy…