Hiển thị tất cả 20 kết quả

Tai Nha Việt Dental bạn sẽ tìm thấy các trâm máy nội nha khác nhau như Trâm máy One G, Trâm siêu âm U File Mani, Trâm máy Reciproc Blue VDW, Trâm máy Diadent PT của các thương hiệu lớn  Diadent (Hàn Quốc), VDW (Đức), Micro Mega (Pháp)

Ngoài các loại trâm nội nha như trâm máy, thì bạn có thể xem thêm trâm tay, trâm Protaper, trâm gai lấy tủy.