Máng hướng dẫn phẫu thuật Implat (Implant surgical guide)

Quá trình cấy ghép và thực hiện phục hình implant có thể là một sự thử thách lớn do các giới hạn cấu trúc giải phẫu. Khái niệm phẫu thuật có hướng dẫn ngày càng được quan tâm do khả năng dự đoán thành công và hiệu quả nhanh trong quá trình thích nghi implant.

Khi cấy implant, vấn đề bệnh nhân quan tâm chính là tránh đau đớn, nhanh gọn, và yếu tố thẩm mỹ sau cùng  vì “Patient want teeth, not implant”. Để đạt được điều này cần thay đổi cách tiếp cận, có nghĩa là thiết kế phục hình sẽ được tiến hành song song với kế hoạch đặt implant. Do đó máng hướng dẫn phẫu thuật là vô cùng cần thiết vì yêu cầu chính xác và tính thẩm mỹ, đặc biệt là những case khó, mất nhiều răng.

Công nghệ kỹ thuật số và in 3D phát triển mạnh mẽ đã tạo tiền đề cho việc sản xuất máng hướng dẫn phẫu thuật ngày càng chính xác và hiệu quả hơn dựa trên nền tảng phần mềm hoạch định trong không gian 3 chiều. Máng HDPT được sản xuất ra sẽ cho phép tòan bộ quá trình điều trị được rút ngắn tối đa với tiêu chí quan trọng nhất : tỉ lệ thành công cao, ít sang chấn ,  và phục hình sau cùng đẹp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.