Hiển thị tất cả 5 kết quả

Eugenol là sản phẩm không thể thiếu trong quá trình điều trị nội nha, dùng để làm dịu cơn đau nhức, dùng làm thuốc băng ống tủy hoặc kết hợp với các loại bột thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

Tùy loại sản phẩm Eugenol mà có kết hợp khác nhau: như  kết hợp oxit kẽm để tạo sealer trám bít tủy, cement gắn tạm..,  Zinc oxide + eugenol có thể dùng trám tạm, hoặc cement trám bít tủy.

Tại Nha Việt Dental bạn có thể thấy sản phẩm Eugenol có thương hiệu như:  Dharma (USA), Prevest (Ấn Độ)