CUSTOMMIZED ABUTMENT

Customized abutment giúp phục hình sau cùng đạt độ thẩm mỹ và chức năng như ý.

  • Thẩm mỹ hơn, đặc biệt ở vùng răng cửa
  • Kết nối chính xác hơn
  • Thiết kế theo hình dạng mô nướu bệnh nhân
  • Điều chỉnh hướng lắp, hình dạng, kích thước Abutment theo từng vị trí implant
abutment